ПОШУК

16 Тра-20

«Думка експерта» – Юрій Бродський

Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні в рубриці
👨‍🎓«Думка експерта» 👨‍🎓
ми поспілкуємось із завідувачем кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем Поліський Національний Університет Юрій Бродський
❓Питання❓ – Юрій Борисович, що таке ІТ?
✅Відповідь✅ – Інформаційні технології – це не просто напрямок в науці або в системі освіти. ІТ, як галузь знань, з’явились в середині ХХ ст. в рамках науки – інформатика, яка в свою чергу була породжена кібернетикою.
Оскільки кібернетика займається процесами управління в системах різної фізичної природи, а управління базується на інформації, то для ефективного управління виникла необхідність приборкувати великі інформаційні потоки, які людство почало генерувати у геометричній прогресії. Гостро стало питання упорядковувати, перетворювати, зберігати ці інформаційні потоки, оперувати новими даними, які сягнули неймовірних обсягів.
Виникла гостра необхідність розробити новий інструментарій, який дозволив би реєструвати, обробляти, зберігати та передавати великі обсяги інформації. Вирішити цю проблему і була покликана інформатика і, відповідно, її основна складова – інформаційна технологія (ІТ).
Отже, на сучасному етапі розвитку науки і техніки пропонується таке її тлумачення:
💻📡💽🖥Інформаційна технологія – це цілеспрямований оптимальний технологічний процес збирання, зберігання, оброблення, відображення, передачі та розповсюдження інформації за допомогою сучасних програмно-технічних засобів на основі наукових методів та практичного досвіду.🕹
Фактично на даний час всі галузі діяльності людини пов’язані із пошуком, обробкою, створенням та передачею інформації. Тож, Інформаційна технологія природно увійшла в сучасне життя та діяльність людини, починаючи від сільського господарства, наук про Землю і закінчуючи космосом. 📡🚀🛰
❓Питання❓ – ІТ охоплює усі ресурси, які необхідні для керування інформацією, особливо комп’ютери, програмне забезпечення та мережі. Ці ресурси нам необхідні для створення, зберігання, пошуку, керування та передачі інформації. Що швидше розвивається – нові наукові розробки чи технології?
✅ВІдповідь✅ – Ми звикли до такого словосполучення – «Наука і техніка». Але, саме в ньому закладений пріоритет, першопричина науки (фундаментальної науки). 👨‍🎓
В останні декілька десятків років внаслідок певних соціально-економічних та політичних процесів, пріоритету отримання швидкого економічного результату від впровадження технологій, така сфера діяльності людини, як наука, а насамперед фундаментальна наука, була усунена на другий план.
Але саме фундаментальна наука дає підґрунтя для прикладних наукових розробок та технологій. Наприклад, апаратна частина – це фізичні компоненти, які забезпечують роботу програм. Для їх виробництва потрібні великі фінансові, людські, науково-технічні ресурси. Переходу технологій виробництва на якісно новий рівень, передує не один рік фундаментальних досліджень.
❓Питання❓ – ІТ спрямовані на вирішення завдань будь-яких систем. То розвиток людства обумовлює розвиток ІТ, чи навпаки?
✅Відповідь✅ – ІТ – це штучна система. Штучні системи створені людиною, за правилами і законами людини. Вони є вторинними по відношенню до природних та соціальних систем. Інформаційні технології допомагають людині в керуванні системами життєдіяльності, та в деякому розумінні є поштовхом до розвитку цих систем, оновлення структури системи, вирішення проблем системи.
ІТ слугує для оптимізації системи, оновлення, вдосконалення системи, створення комфорту для життя людини та комунікації. Тому, сьогодні можна відмітити надто щільний зв’язок в процесі розвитку цих двох систем (вони «підштовхують» одна одну), а також надто активний вплив сучасних інформаційних технологій.
❓Питання❓ – Припустимо, що штучний інтелект стане високоорганізованою автономною системою, яка буде діяти, спираючись на певні закони та принципи. 😲🙆‍♂️🆓Штучний інтелект та природа – це дві високоорганізовані системи, здатні до самокерування та самовдосконалення. Як ці дві системи зможуть співіснувати? Чи є місце для людини?
✅Відповідь✅ – Штучний інтелект – це 100% штучна система. Скоріш за все, це буде високоорганізована система. Рівень її розвитку та автономності ми не можемо передбачити. Може виникнути ситуація, коли Штучний інтелект вирішить втрутитися в природну систему для її оптимізації зі своєї точки зору.
При створенні систем Штучного інтелекту повинен бути закладений модуль-обмежувач, який чітко встановить межу впливу на природну систему та сферу життєдіяльності людини, повинні бути розроблені надійні механізми які будуть здержувати ці дії.
Але при розробці цих механізмів сама людина, перш за все, повинна повернутись до порядності, визначитись із ціннісними орієнтирами, моральними імперативами. 🥰🤱💏👪🌱🎄🐴🦋🐌🐞🐘
Почати жити в гармонії із природою, відповідально споживати ресурси. Людина повинна усвідомлювати відповідальність за свої вчинки, використання своїх знань, особливо представників науки та освіти,
‼️ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, МОРАЛЬНІСТЬ ‼️вченого. Я завжди пам’ятаю вислів Іммануїла Канта: “Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них – это звездное небо надо мной и моральный закон во мне”. Я вважаю головним критерієм допуску в наукову спільноту – моральність, культуру, порядність, інтелігентність здобувача, майбутнього науковця. Так вчили мене і я завжди буду вдячний Харківському військовому університету (відома «школа Ширмана», вітчизняна радіолокація) за «мої університети».
❓Питання❓–Юрію Борисовичу, який на Вашу думку повинен бути майбутній «ідеальний» першокурсник ВНЗ за напрямком ІТ?🥊🥋⛷🤼‍♂️🏌️‍♂️🦸‍♂️👨‍🚀👨‍🎓👩‍🎓👨‍🏭👨‍💼
✅Відповідь✅ – Я, з точки зору необхідного рівня та широти шкільних знань, консерватор. Випускник школи повинен мати достатньо широкий кругозір та певний рівень знань, не тільки з математики та фізики, а й знання з інших природничих наук. Широта знань та здатність до навчання дає більше можливостей до опанування конкретики. Фахівець з ІТ повинен розуміти не тільки з чого складається комп’ютер, або як запустити програму.
Він повинен мати знання з різних галузей науки і техніки, 👩‍🌾👮‍♂️🧓👷‍♀️🕵️‍♀️👩‍🔬👩‍🚀👨‍⚖️👩‍🚒🌲🌎❄️🎼🎨🚀🏰оскільки може у своїй професійний діяльності зіткнутися із вирішенням завдань моделювання, алгоритмізації, оптимізації технічних, біологічних, соціально-політичних, інформаційних процесів в системах різної природи.
Безумовно, в таких дисциплінах, як інформатика, фізика, математика він повинен дуже добре розумітись, інакше кожен раз коли він буде стикатися із ситуацією, яка потребує додаткових знань, студент буде повертатися до шкільних посібників.
Об’єктивно, на сьогодні середній рівень підготовки абітурієнтів з математики та фізики бажає бути кращим. Викладачі під час вивчення дисциплін, витрачають багато часу, повертаючись до шкільного рівня та роз’яснюючи базові поняття. 👨‍🏫👩‍💼
❓Питання❓– Після закінчення навчання за напрямом «ІТ», які є перспективи працевлаштування, зокрема в Житомирській області?
✅Відповідь✅:
1. – організації та підприємства, які впроваджують на ринку послуг інформаційні технології, комп’ютерне моделювання, дизайн, WEB – програмування тощо;💾🖥📲
2. – підприємства, діяльність яких зв’язана з автоматизованими системами управління, робототехнікою, технологією ІоТ, або проводять прикладні навчання в цьому напрямку;⚙️🤖
3.– установи, які використовують мережеві технології та телекомунікації, надають послуги доступу до мережі Інтернет.🛰📞📱
4. – об’єднання, підприємства, які виробляють або продають комп’ютерну техніку, мікроелектроніку, комутаційне обладнання, розробляють програмне забезпечення;
5. – сільське та лісове господарство, сфери екологічної та продовольчої безпеки, які активно впроваджують сучасні розробки в галузі ІТ, космічних технологій, дистанційного зондування Землі.🛰🚜🛸