ПОШУК

наша

місія

“Сучасні технології та знання повинні бути доступними, зрозумілими та корисними кожному мешканцю громади”

1

Сприяння професійній і науковій діяльності спеціалістів, спрямованої на безперервне системне навчання, розвиток і вдосконалення професійних компетенцій.

2

Підтримка та популяризація інноваційної освітньої діяльності, створення інноваційного освітнього середовища, орієнтованого на сучасні світові тренди в освіті.

3

Сприяння практичному здійсненню міжнародних, загальнодержавних, регіональних та місцевих освітніх програм (проектів), спрямованих на розвиток освіти в Україні.

4

Сприяння впровадженню нових інформаційних та комунікаційних технологій у розвиток освіти, науки та культури, створення суспільства знань.

5

Сприяння розробці і впровадженню сучасних освітніх, соціально-правових та інформаційних технологій, методів і форм вирішення проблем забезпечення доступу до освіти та професійного навчання різних верств населення в Україні.

6

Сприяння експериментальній діяльності, новаторству та розповсюдженню інформації, знань та передової практики, а також розвитку діалогу з питань політики в галузі освіти.